Desratització

Exterminem rates, ratolins, talps i tot tipus de rosegadors.

Desinsectació

Tractaments de desinsectació per a acabar amb plagues de paneroles, puces, mosquits, mosques, vespes i altres insectes.

Desinfecció

Desinfeccions per a l’eliminació de fongs, bacteris i altres microorganismes.

Els nostres serveis

Desarrollamos servicios eficaces y eficientes para ofrecer a nuestros clientes el mejor tratamiento.

Tractaments de tèrmit i corc

Tractaments preventius i curativos de la fusta. Eliminació de corcs i tèrmits.

Control de legionel·la

Oferim tot el servei necessari per a complir el RD 865/2003 i protegir la seua instal·lació enfront del risc d’infecció per legionel·la.

Tractaments contra el picut

Detecció, seguiment, monitoratge i tractaments eficaços contra el picudo roig. Tractaments personalitzats.

Contacte ara amb nosaltres i obtinga el seu pressupost !

Contacta