Desratització

Exterminem rates, ratolins, talps i tot tipus de rosegadors amb productes apropiats per a açò.

Avaluem la probabilitat d’infestació, el lloc i les seues característiques i l’espècie a controlar i d’açò traiem el tractament més adequat per a acabar amb la plaga amb la màxima efectivitat.

Desinsectació

Tractaments de desinsectació per a acabar amb plagues de paneroles, puces, mosquits, mosques, vespes i altres insectes.

Adoptem un conjunt de mesures dirigides al control i eliminació d’insectes i artròpodes que poden transmetre malalties als humans.

Desinfecció

Desinfeccions per a l’eliminació de fongs, bacteris i altres microorganismes.

Eliminem microorganismes patògens en aquells llocs amb risc. Controlant els riscos perquè no es reproduïsca i propage.Apliquem els nostres tractaments en condicions favorables perquè l’acció siga la desitjada.

 

Tractaments de tèrmit i corc

Tractaments preventius i curatius de la fusta. Eliminació de corcs i tèrmits.

Fem tractaments per a impedir que el tèrmit o corc entre en la fusta, així com la creació d’una barrera. Creguem barreres tòxiques per a la prevenció i tractament de la fusta.

Control de legionel·la


Oferim tot el servei necessari per a complir el RD 865/2003 i protegir la seua instal·lació enfront del risc d’infecció per legionel·la.

Tractaments contra el picut

Detecció, seguiment, monitoratge i tractaments eficaços contra el picut roig. Tractaments personalitzats.